resistor Liuguo.net

Resistor 1 M ohm Resistor Color Code


1 M ohm Resistor Color Code 4 band

1 M ohm(Ω) Resistor Color Code 4 band

Color: Brown  Black  Green  Gold[Tolerance]  


1 M ohm Resistor Color Code 5 band

1 M ohm(Ω) Resistor Color Code 5 band

Color: Brown  Black  Black  Yellow  Green[Tolerance]