resistor Liuguo.net

Resistor 18 M ohm Resistor Color Code


18 M ohm Resistor Color Code 4 band

18 M ohm(Ω) Resistor Color Code 4 band

Color: Brown  Grey  Blue  Gold[Tolerance]  


18 M ohm Resistor Color Code 5 band

18 M ohm(Ω) Resistor Color Code 5 band

Color: Brown  Grey  Black  Green  Green[Tolerance]