resistor Liuguo.net

Resistor 30 M ohm Resistor Color Code


30 M ohm Resistor Color Code 4 band

30 M ohm(Ω) Resistor Color Code 4 band

Color: Orange  Black  Blue  Gold[Tolerance]  


30 M ohm Resistor Color Code 5 band

30 M ohm(Ω) Resistor Color Code 5 band

Color: Orange  Black  Black  Green  Green[Tolerance]