resistor Liuguo.net

Resistor 47 M ohm Resistor Color Code


47 M ohm Resistor Color Code 4 band

47 M ohm(Ω) Resistor Color Code 4 band

Color: Yellow  Violet  Blue  Gold[Tolerance]  


47 M ohm Resistor Color Code 5 band

47 M ohm(Ω) Resistor Color Code 5 band

Color: Yellow  Violet  Black  Green  Green[Tolerance]