resistor Liuguo.net

Resistor 56 M ohm Resistor Color Code


56 M ohm Resistor Color Code 4 band

56 M ohm(Ω) Resistor Color Code 4 band

Color: Green  Blue  Blue  Gold[Tolerance]  


56 M ohm Resistor Color Code 5 band

56 M ohm(Ω) Resistor Color Code 5 band

Color: Green  Blue  Black  Green  Green[Tolerance]