resistor Liuguo.net

Resistor 75 M ohm Resistor Color Code


75 M ohm Resistor Color Code 4 band

75 M ohm(Ω) Resistor Color Code 4 band

Color: Violet  Green  Blue  Gold[Tolerance]  


75 M ohm Resistor Color Code 5 band

75 M ohm(Ω) Resistor Color Code 5 band

Color: Violet  Green  Black  Green  Green[Tolerance]